PERSONELİMİZ
Önder ERDOĞAN Kurucu
Ahmet ÇELİK Kurumu Müdürü
Ali ALTINDAĞ Usta Öğretici
Gül MAKASCI Usta Öğretici
Refik Ömer ERDOĞAN Usta Öğretici
Süheyla ALTINDAĞ Usta Öğretici