Taahhütlerimiz

ÖZEL SALİHLİ CAN SÜRÜCÜ KURSU MÜDÜRLÜĞÜNÜN SÜRÜCÜ ADAYLARINA TAAHHÜTLERİ

TEORİK DERSLERDE:

DERSLER

SAAT SAYISI

TOPLAM

Motor ve Araç Tekniği

6  Saat

34 Saat

İlk Yardım

8  Saat

Trafik ve Çevre Bilgisi

16 Saat

Trafik Adabı

4  Saat

 

·         Teorik dersler, konusunda uzman öğreticiler tarafından verilir.

·         Kursiyerlere ev veya iş ortamında çalışabilecekleri, görseller eşliğinde konu anlatımlı teorik tüm dersleri içeren online eğitim materyali, ders kitabı ile önceki dönemlerin çıkmış soruları verilir.

·         Kursiyerler sınavdan önce isteğe bağlı olarak en az 2 kez deneme sınavına tabi tutulur.

·         Kursiyerlerin deneme sınavında yetersiz görülmesi durumunda teorik eğitimlerine devam edilir. Kursiyer ve Kurs yönetiminin uygun gördüğü, kursiyerin de şartlarının uyması durumunda,  tesbit edilen tarihte sınava girer.

 

*Amaçlanan;

 

·         Kursiyerin ilk sınavda teorik derslerden geçmesini sağlamak,

·         Maddi ve manevi kaybını önlemek.

 

DİREKSİYON EĞİTİMİNDE:

·         Direksiyon sınavına girilecek araçlarımız modelli olup, yüksek devir gücüne ve manevra kabiliyetine sahiptirler.

SİMİLATÖR EĞİTİMİNDE:

·         A1,A2  ve B sınıfı için yapılan müracaatlarda simülatör eğitimi en az 2 saat olarak verilir. Ancak kursiyerin talep etmesi durumunda bu hizmetten sınırsız, istediği kadar yararlanması sağlanır.

 

*Amaçlanan;

 

·         Uygulamalı eğitimde ders saatlerini daha verimli hale getirmek

·         Gereksiz eğitimlerle ders kaybının önüne geçmek

·         Uygulamalı eğitimler başlamadan önce kursiyerleri sürüşe hazır hale getirmek.

·         14 saatlik eğitimin sonunda özel ders almaya gerek kalmadan kursiyerleri sınava hazırlamak.

 

 A1-A2 SINIFI UYGULAMALI EĞİTİMLERDE:

·         Dersler 1 saat üzerinden toplam 12 saat olarak verilmektedir.

·         Derslerde görülen parkurların ( sekiz çizme, slalom, ani fren, denge çizgisi…) her derste birden fazla yaptırılarak kursiyerlerin tam öğrenmesini sağlamak.

·         Kursiyerin her hangi bir zorunluluk yoksa eğitim aldığı araç ve usta öğreticiyle sınava girmeleri esastır.

 

B SINIFI UYGULAMALI EĞİTİMLERİNDE:

·         Dersler 1 saat üzerinden toplam 14 saat olarak verilmektedir.

·         Derslerde görülen parkurların ( park, rampa, yan yol, ani fren, 25 metre geri gidiş…) her derste birden fazla yaptırılarak kursiyerlerin tam öğrenmesini sağlamak.

·         Kursiyerin her hangi bir zorunluluk yoksa eğitim aldığı araç ve usta öğreticiyle sınava girmeleri esastır.

 

D SINIFI UYGULAMALI EĞİTİMLERİNDE:

·         2016 yılı sonrası B sınıfı ehliyeti olup, bunu D sınıfına yükseltmek isteyen kursiyerler günde 2 şer saat olmak üzere toplam 14 saat direksiyon eğitimine alınacaklardır.

·         2016 yılı öncesi B sınıfı ehliyeti olup, bunu D sınıfına yükseltmek isteyen kursiyerler günde 2 şer saat olmak üzere toplam 7 saat direksiyon eğitimine alınacaklardır.

·         Derslerde görülen parkurların (park, rampa, yan yol, ani fren, 25 metre geri gidiş…) her derste birden fazla yaptırılarak kursiyerlerin tam öğrenmesini sağlamak.

·         Kursiyerin her hangi bir zorunluluk yoksa eğitim aldığı araç ve usta öğreticiyle sınava girmeleri esastır.

 

C SINIFI UYGULAMALI EĞİTİMLERİNDE:

·         2016 yılı sonrası B sınıfı ehliyeti olup, bunu C sınıfına yükseltmek isteyen kursiyerler günde 2 şer saat olmak üzere toplam 20 saat direksiyon eğitimine alınacaklardır.

·         2016 yılı öncesi B sınıfı ehliyeti olup, bunu C sınıfına yükseltmek isteyen kursiyerler günde 2 şer saat olmak üzere toplam 14 saat direksiyon eğitimine alınacaklardır.

·         2016 yılı sonrası D sınıfı ehliyeti olup, bunu C sınıfına yükseltmek isteyen kursiyerler günde 2 şer saat olmak üzere toplam 7 saat direksiyon eğitimine alınacaklardır.

·         Derslerde görülen parkurların (park, rampa, yan yol, ani fren, 25 metre geri gidiş…) her derste birden fazla yaptırılarak kursiyerlerin tam öğrenmesini sağlamak.

·         Kursiyerin her hangi bir zorunluluk yoksa eğitim aldığı araç ve usta öğreticiyle sınava girmeleri esastır.

 

CE SINIFI UYGULAMALI EĞİTİMLERİNDE:

·         D veya C sınıfı sürücü belgesi olup, bunu CE sınıfına yükseltmek isteyen kursiyerler günde 2 şer saat olmak üzere toplam 6 saat direksiyon eğitimine alınacaklardır.

·         Derslerde görülen parkurların (park, rampa, yan yol, ani fren, 25 metre geri gidiş…) her derste birden fazla yaptırılarak kursiyerlerin tam öğrenmesini sağlamak.

·         Kursiyerin her hangi bir zorunluluk yoksa eğitim aldığı araç ve usta öğreticiyle sınava girmeleri esastır.