C-CE KAMYON-ÇEKİCİ

C Sınıfı KAMYON  Ehliyeti

C sınıfı ehliyet ile kamyon, Otomobil, traktör, minibüs, kamyonet ve 14 kişiye kadar yolcu taşıyan araçlar kullanılabilir. 14 kisiden fazla yolcu taşıyan araçları sadece D sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler kullanır.
Eski E Sınıfı ehliyetinizi 28.04.1997 tarihinden önce alanlar Eski d yeni C sınıfı da almış sayılırlar.
C Sınııfı için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor
21 yaşını dolduranlar C Sınıfı ehliyetlerini alabilirler.
C Yınıfı Yaş cetveli
2016 yılı için 1995 yılında doğduğu gün ve ayı dolduranlar 
2017 yılı için 1996 yılında doğduğu gün ve ayı dolduranlar 
2018 yılı için 1997 yılında doğduğu gün ve ayı dolduranlar 
2019 yılı için 1998 yılında doğduğu gün ve ayı dolduranlar 
C Sınıfı çekici ehliyeti için kursumuza başvurup kayıt yapabilirsiniz.

B 'den C' ye geçiş yaparken sadece direksiyon sınavına girilir.

C Sınıfı Kayıt için Grekli Evraklar
 

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Ehliyet fotokopisi
  • Öğrenim belgesi aslı (Belge aslı görülüp tekrar iade edlir.)
  • 4 Biyometrik Fotoğraf
  • Yetkili Özel veya devlet hastanesinden sürücü olur raporu (Kursumuzdan rapor alabileceğiniz merkezler konusunda yardım alabilirsiniz. )
  • Sabıka kaydı
  • İkametgah

Direksiyon için 4 (Dört) sınav hakkı vardır.
Girilmeyen sınavlarda o hak yanmış olur.
Direksiyon sınavlarında 4 hakkı da dolmuş olan adaylar istemeleri halinde ücreti karşılığı tekrar kayıt yaptırıp, direksiyon dersi alarak ekstra 4 hakka daha sahip olabilirler.
2. Defa da direksiyon sınavına girip 4 hakkında da başarısız olanlar, ya da sınavlara girmeyip haklarını dolduranların dosyaları yanar. 
Bu durumda olan sürücü adaylarımız İstemeleri halinde tekrar yeni kayıt için başvuru yapıp direksiyon eğitimi alarak, sınavlarına yeniden girerek süreci baştan başlatabilirler.

 

 CE TIR EHLİYETİ ALMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 CE sınıfı belgeye sahip sürücüler hangi araçları kullanabilir?

 CE sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

Yaş sınır 21 olarak belirlenmiştir.

Deneyim şartı olarak en az C grubu ehliyet olması gerekmektedir.

M, B1, B, BE, C, C1, C1E ve F sınıfı araçları kullanabilirler. 

CE sınıfı içinde en kapsamlı Ehliyet sınıfıdır.

Şu andaki yönetmeliğe göre ilkokul mezunları ehliyet alabilmektedir.(2011 yılında en az Ortaokul veya İlköğretim diploması sahibi olmak gerekli )
C ve E ehliyeti olup fark sınavına girecek adaylar sadece Direksiyon sınavına tabi tutulur.

Sağlık Şartları;
Sürücü belgesi alacakların, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Psikiyatri uzmanları bulunan Sağlık Kurulunca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre “Sürücü Olur” raporu almaları gerekir.

Hükümlü olmama şartları;
Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci Maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

Öğrenim şartları;
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen A1, A2, B, C, D,CE ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az ortaokul veya sekiz yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şartı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 5 temmuz 2006 tarihinden itibaren beş yıl süreyle aranmaz. İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır. Yukarıda ki değişiklikten sonra, artık ilkokulu mezunları ehliyet alabilecekler .


Aşağıdaki eğitim belgeleri olanlar ehliyet alabilirler• İlkokul diploması olanlar ,• Ortaokul terk tasdiknamesi olanlar ,• Hizmet içi eğitim 2. kademe diploması olanlar ,
• Dışardan bitirmek için ilköğretime kayıt olanlar,(en az 19 yaş)
• İlköğretim mezunu olanlar,,
• Lise mezunu veya öğrencisi olanlar,
• Üniversite mezun veya öğrencisi olanlar

Adaylarımıza  sınırsız simülatör eğitimi verilir. Simülatörlü eğitim ile kendine güven kazandırılır. Trafiğe alışma , kullanım teknikleri ile ilgili tecrübe kazandırılır. Simülatörlü eğitim sonrası hiç ehliyeti olmayan sıfırdan ehliyet alacaklara 30 saatlik direksiyon eğitimi verilir. Eğitimlerimiz sonucu adaylarımız trafiğe çıkmaya hazır hale gelir ve kendine güvenini kazanmış bir şekilde trafiğe çıkmaya hazır olur.
Direksiyon eğitimleriniz randevulu bir şekilde işler. Eğer eğitimlerinize gelemeyeceksiniz daha önceden bizimle iletişime geçip telafi eğitimi alabilirsiniz.